Ερωτηματολόγιο για Κατασκευή Ιστοσελίδας


Συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο αυτό για πιο άμεση ανάλυση των αναγκών σας και κοστολόγηση της κατασκευής της ιστοσελίδας σας.


Σελίδες που χρειάζονται:

Γλώσσες που χρειάζονται:

Στοιχεία σε σελίδα επικοινωνίας:

Στοιχεία eShop


Όροι και προυποθέσεις:
O ιδιοκτήτης του website παρέχει τα Λογότυπα, εικαστικό/σχεδιαστικό περιεχόμενο που επιθυμεί, κείμενα, φωτογραφίες της επιχείρησης.

Thanks for sharing!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.