Τεχνική Υποστήριξη


Στην ομάδα ThinkParty είμαστε στη διαθεσή σας να συζητήσουμε τις ανάγκες σας για υποστήριξη σε θέματα τεχνολογίας όπως:

  • εγκατάστασεις και διαχείριση δικτύων (εσωτερικού δικτύου, Internet adsl, ασύρματου δικτύου, κλπ.),
  • εγκαταστάσεις και διαχείριση λογισμικού (Windows, OSX, Office, Antivirus, eMail, κλπ),
  • τεχνική εκπαίδευση για καθημερινή διαχείριση λογισμικού,
  • επίλυση καθημερινών προβλημάτων εφαρμογων,
  • εγκαταστάσεις και διαχείριση περιφερειακών (εκτυπωτές, scanners),
  • αναβάθμιση Η/Υ,
  • αφαίρεση κακόβουλου λογισμικού (ιών, spyware κλπ),
  • αντίγραφα ασφαλείας (back-up αρχείων),
  • έρευνα αγοράς και προτάσεις για αγορά νέου υπολογιστή, laptop ή περιφερειακών,
  • έρευνα για λύσεις λογισμικού που να καλύπτουν τις ανάγκες σας.

Πείτε μας τις καθημερινές ανάγκες της επιχείρησή σας και θα σας προτείνουμε λύσεις τεχνολογίας για την ολοκλήρωση των εργασιών σας με στόχο την αποδοτικότερη και γρηγορότερη ολοκλήρωση τους.

Για να εξετάσουμε τις συγκεκριμένες ανάγκες σας και να σας προτείνουμε κατάλληλες λύσεις συμπληρώστε την Φόρμα Επικοινωνίας.


Δείτε επίσης τις πιο κάτω παρεμφερείς υπηρεσίες:

Thanks for sharing!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.